El que no es va aprovar al debat de política general: Hisenda Pròpia

El debat de política general dels darrers dies de setembre serà recordat per molts de nosaltres com un punt d’inflexió en el camí cap a la sobirania. Seguint el clam expressat en la històrica manifestació de l’11 de setembre, una gran majoria parlamentària va aprovar la necessitat de convocar una consulta de forma prioritària durant al propera legislatura per tal que Catalunya decideixi el seu futur. D’això se n’ha parlat molt, i ha contribuït a situar la independència en el centre del debat polític i social català.

Va haver-hi, però, altres propostes que sorprenentment no van ser aprovades i eren plenament coherents amb el camí que dibuixa la proposta de resolució sobre la consulta. En concret –i en referència a una de les idees que també ha estat sobre la taula en els darrers mesos- , ERC vam presentar una proposta sobre el desplegament unilateral de la Hisenda Pròpia que va ser votada en contra per part de Convergència i Unió i el Partit Popular. En aquest text, posàvem sobre la taula algunes actuacions que ja es poden fer dins del marc legal vigent per desenvolupar una hisenda catalana a través de l’actual Agència Tributària de Catalunya. Heus aquí la proposta que va ser rebutjada:

El Parlament de Catalunya manifesta que el pròxim Govern de la Generalitat ha de desplegar de forma uni­lateral, i en paral·lel al procés de construcció d’un Estat propi i independent per a Catalunya, una hisenda pròpia a partir de l’Agència Tributària de Catalunya, per tal que aquesta en un futur realitzi les funcions de recap­tació, gestió, liquidació i inspecció de tots els tributs suportats a Catalunya, en especial:

a. Assumir per part de l’Agència Tributària de Catalu­nya la recaptació en via executiva dels tributs propis i cedits totalment i d’altres recursos de dret públic de la Generalitat i dels ens locals que en el seu cas li hagin cedit, que actualment està cedida a l’Agència Estatal d’Administració Tributària mitjançant conveni.

b. Assumir per part de l’Agència Tributària de Catalu­nya les funcions tributàries del seu àmbit d’actuació que actualment realitzen els Registradors de la Propietat, generant l’estalvi del 2,9% de l’import de les autoliqui­dacions i del 25% de les liquidacions complementàries i sancions que es transfereix als Registradors per a la realització d’aquestes tasques.

c. Impulsar la subscripció de convenis de col·laboració amb els Consells Comarcals per tal que aquests prestin serveis d’oficina tributària.

d. Assumir per part de l’Agència Tributària de Cata­lunya la recaptació, liquidació, gestió i inspecció de l’Impost de Patrimoni, impost cedit totalment a la Ge­neralitat de Catalunya.

e. Convocar la Comissió Bilateral Estat-Generalitat en el termini d’un mes des de l’inici de la pròxima legis­latura, amb els punts següents: 

– Acordar el traspàs del Tribunal Econòmico-Admi­nistratiu de Catalunya a la Generalitat de Catalunya.

– Acordar el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions cadastrals que actualment realitza l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

– Acordar el traspàs a la Generalitat de Catalunya dels recursos humans i materials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Catalunya i de les seves funcions.

Totes aquestes propostes, excepte les del darrer punt que requereixen un acord amb el govern de l’estat, ja es poden desplegar unilateralment per part de la Generalitat de Catalunya, sense trencar cap llei espanyola, només actuant d’acord amb les facultats que ja tenim.

El rebuig per part de Convergència i Unió de la mà del Partit Popular va ser sorprenent per molts de nosaltres, i incrementa els dubtes que tenim sobre el gir de 180 graus que ha protagonitzat Artur Mas en relació a la independència. Una mostra més que la millor garantia d’avançar cap a la independència durant la propera legislatura és una ERC que defensi amb molta més força al Parlament la independència i la justícia social.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s